605 259 903

Zakład Kamieniarki
Mirosław Łapiński

WYSTAWA
Białystok - Księżyno
ul. Mazowiecka 21
woj. podlaskie
tel. +48 605 259 903
tel. +48 782 645 335
e-mail: lapinski5@wp.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Łapy-Kołpaki 18
18-100 Łapy
woj. podlaskie